Testowanie

Testy jednostkowe w Androidzie cz.5 – MockK

Tworzenie mocków za pomocą standardowych mechanizmów do źle napisanych klas lub klas z zewnętrznych bibliotek jest zazwyczaj niemożliwe. Wtedy wkraczają do projektu biblioteki do mockowania. Jedną z nich jest MockK – całkiem nowa biblioteka, która jest w pełni napisana w Kotlinie. Szeroki zakres możliwości, wsparcie dla składni oraz do konstrukcji typowych dla Kotlina sprawia, że jest to obecnie najlepszy wybór dla kodu napisanego w Kotlinie.